• O nama
  Komora magistara farmacije FBiH je zakonom utemeljeno strukovno
  udruženje koje kontinuirano radi na osposobljavanju farmaceuta
  i stvaranju mogućnosti za odgovorno i kompetentno
  obavljanje djelatnosti farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca
  u pacijentu-orijentiranoj zdravstvenoj njezi.
 • darkblurbg
  Naša misija
  Komora magistara farmacije FBiH kontinuirano radi na unaprijeđenju i
  podršci farmaceutske struke kroz edukaciju i
  razvoj profesionalnih standarda,
  s ciljem podizanja kvaliteta zdravstvene njege
  u suradnji sa pacijentima i drugim zdravstvenim profesionalcima.
 • darkblurbg
  Naša vizija
  Unaprijeđenje zdravlja stanovništva u FBiH kroz farmaceutske usluge
  promocije zdravlja i optimiziranja terapijskih ishoda,
  koje su integralni dio pacijentu orjentirane zdravstvene njege.

Riječ predsjednice

Prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph predsjednica
Komora magistara farmacije FBiH je zakonom utemeljeno strukovno udruženje koje kontinuirano radi na osposobljavanju farmaceuta i stvaranju mogućnosti za odgovorno i kompetentno obavljanje djelatnosti farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca u pacijentu-orijentiranoj zdravstvenoj njezi.

Komora se diferencirala kao respektabilna i internacionalno prepoznatljiva organizacija kroz svoje aktivnosti koje su usmjerene na:

- unaprijeđenje i optimizaciju uloge farmaceuta kao člana zdravstvenog tima,
- stvaranje mogućnosti i poticanje farmaceuta na kontinuirani profesionalni razvoj,
- pružanje informacija o novostima relevantnim za farmaceutsku djelatnost,
- unaprijeđenje suradnje sa zdravstvenim institucijama i podizanje svijesti cjelokupnog društva o ulogama farmaceuta esencijalnim za očuvanje i unaprijeđenje zdravlja stanovništva,
- omogućavanje bolje suradnje među svojim članovima kao i internacionalnu suradnju sa kolegama.

Aktivnostima, kao što su harmonizacija zakonskih propisa, aktivno učestvovanje svih članova Komore u projektima na kojima se radi, saradnjom sa svim zdravstvenim institucijama se postiže profesionalni razvoj farmaceutske struke, a u svemu tome educiran magistar farmacije može odgovoriti zahtjevima savremenih trendova farmaceutske njege i novih zahtjeva sistema zdravstvene zaštite.

Misija

Komora magistara farmacije FBiH kontinuirano radi na unaprijeđenju i podršci farmaceutske struke kroz edukaciju i razvoj profesionalnih standarda, s ciljem podizanja kvaliteta zdravstvene njege u suradnji sa pacijentima i drugim zdravstvenim profesionalcima.

Vizija

Unaprijeđenje zdravlja stanovništva u FBiH kroz farmaceutske usluge promocije zdravlja i optimiziranja terapijskih ishoda, koje su integralni dio pacijentu orjentirane zdravstvene njege.

Lokacija